Kategorie: myself and I

Moja intímna spoveď

Mojí milí Dovoľujem si s vami zdieľať pár myšlienok, ktoré zmenili pohľad na skutočnosť, ktorá sa mi momentálne deje v mojom živote. Je to pre mňa veľmi intímna spoveď, verím, že si tam nájdete pár aha momentov, ktoré vám pomôžu na vašej ceste, ak prežívate podobný príbeh. Veď posúďte sami…. Je 22.00 hodín a ja som asi pred hodinou uspala...